Ajuntament de Torelló
Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web   
Llibertat presos polítics
Adreces

Serveis

Tràmits

Carrerer

Com arribar

1.1 Condicionament dels carrers Nou, Pas de la Segrera, Rocaprevera, Sant Josep, Sant Antoni, i Sant Bartomeu

Condicionament dels carrers Nou, Pas de la Segrera, Rocaprevera, Sant Josep, Sant Antoni, i Sant Bartomeu.

Acció: acció de promoció de l’ús preferent per a vianants i alentiment del pas dels vehicles. Inclou també pavimentació de carrers, col·locació d’arbrat, instal·lació d’enllumenat, col·locació o reposició de mobiliari urbà, ampliació de les voreres, i soterrament de contenidors. Substituir clavegueram i les canonades de fibrociment d’aigua potable i soterrament de cablejat.

Temps d’execució: últim trimestre 2011 – 2012 – 2013

Pressupost inicial previst: 2.654.500,00 euros

Estat actual: Actualment ja es disposa dels projectes tècnics del carrer Rocaprevera i carrer Nou. Estan pendents d’aprovació pels òrgans pertinents.

Observacions: De la totalitat dels carrers que s’han de reformar, es donarà prioritat al Carrer Rocaprevera ja que amb el canvi d’ubicació del Casal de la Gent Gran i els nous pisos tutelats per a la gent gran ha incrementat l’afluència de vianants, sobretot del col·lectiu de gent gran i, el carrer té unes mancances arquitectòniques importants.


Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20
torello@ajtorello.cat
En col·laboració amb: