Ajuntament de Torelló
Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web   
Llibertat presos polítics
Adreces

Serveis

Tràmits

Carrerer

Com arribar

La llei de barris

La Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, fou votada pel Parlament de Catalunya a finals de maig del 2004, i el setembre d’aquell mateix any el Govern aprovava el Reglament que desplegava la Llei i en permetia la posada en marxa.

Com el seu nom indica, l’objectiu principal d’aquesta llei és promoure una transformació global d’aquells barris que requereixen una atenció especial. Es pretén reactivar-los i evitar-ne la degradació, millorar les condicions i la qualitat de vida dels ciutadans que hi resideixen, treballen o visiten la zona, i afavorir, la cohesió social. És per això que l’impacta que una pla de barris té sobre la zona d’intervenció no és només a nivell físic o de superfície, sinó que té un impacte humà i socialitzador, potenciant el màxim els valors de convivència.

Els barris amb major necessitat social i/o dèficits urbanístics més importants són els més susceptibles a acollir-se a la Llei de barris; nuclis antics, polígons d’habitatge dels anys seixanta i setanta, entre d’altres. En cas d’acollir-se a la Llei de Barris, els projectes reben un finançament que pot oscil•lar entre el 50 i el 75% del cost total del projecte.

Cal entendre la Llei de barris no com un programa per a barris amb problemes, sinó com una oportunitat i un repte per a barris amb projectes. Projectes que han de servir per millorar en diferents àmbits; habitatge, accessibilitat, dinamització del comerç, convivència, però tot seguint un criteri de globalitat i transversalitat.

Les actuacions que es porten a terme dins els projectes d’intervenció integral corresponen a vuit camps d’actuació ja definits per la Llei:

  1. millora de l’espai públic i provisió de zones verdes
  2. condicionament dels elements comuns de l’edificació
  3. provisió d’equipaments d’ús col·lectiu
  4. incorporació de les tecnologies de la comunicació
  5. implantació i millora d’infraestructures energètiques i ambientals
  6. foment de l’equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i els equipaments
  7. desenvolupament de programes que comportin una millora social, urbanística i econòmica dels barris
  8. millora de l’accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques

Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20
torello@ajtorello.cat
En col·laboració amb: