logo

Plans d'accessibilitat

plans d'accessibilitat
Ampliar en una finestra emergent plans d'accessibilitat
Pla d'accessibilitat de la via pública de Torelló

Abordar un pla de supressió de barreres arquitectòniques és intentar resoldre els problemes puntuals d’un col·lectiu sense afrontar realment el que necessita la ciutat en el futur. Tot això ha fet que els Ajuntaments, conscients d’aquesta situació, abordin el futur preveient que la Ciutat ha de ser per a Tothom.


Pla d'accessibilitat dels edificis de Torelló

De la mateixa manera que circular per la via pública sense cap impediment és important, també ho és accedir als edificis. Qualsevol persona té dret a l’accés i al servei dels equipaments, dels edificis públics i fins i tot de qualsevol edificació.


Pla d'accessibilitat dels transports de Torelló

El Pla d'accessibilitat en el transport pretén donar una visió de l'estat actual de l'accessibilitat dels diferents mitjans de transport disponibles en el municipi de Torelló i realitzar una proposta d'actuació per tal de que aquests siguin adaptats per a tothom. Cal tenir en compte que tothom té dret a poder-se desplaçar i a beneficiar-se tan dels transports públics col·lectius com dels transports privats.

Arxius relacionatsAjuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20