logo

Cartes a l'alcaldia 2009

Divendres 27 de novembre de 2009

Álvaro Domínguez González
Ja començaria a ser hora que l'Ajuntament comencés a fer quelcom referent al tema dels gossos al carrer i poder normalitzar el tema, ja que ha arribat un moment que és molt vergonyós veure els carrers i les façanes plenes d'excrements i pixats de gos. En concret, al veïnat on visc és llastimós la quantitat de bestiar que hi ha. Crec que una manera seria seguir l'exemple de Vic, veure la nota en la part inferior, extreta d'El 9 Nou del dia 27/11/2009.
'L’Ajuntament de Vic ha decidit, per primera vegada, cobrar una taxa de 20 euros als propietaris de gossos. La mesura, que es justifica per les despeses que té el consistori per culpa dels gossos, ha provocat una allau de queixes entre els propietaris.'

Gràcies per la seva atenció.

Atentament,

ADG


Dimarts 24 de novembre de 2009

Núria
Sr. Miquel

Tinc un dubte que m'agradaria resoldre, el salaris dels regidors són públics? Jo ho tenia entès així.

Si és així, com és que no hi ha cap lloc a la web on es puguin consultar, però en canvi si hi ha un lloc on es pot consultar els impostos? Si és una cosa pública, com és que dóna la sensació que se n'amaguin?

Li pot semblar descarat el meu comentari, però trobo normal i totalment lògic que pagant el que paguem d'impostos i valorant la situació del poble, els vilatans tinguem la curiositat de saber què passa amb els nostres diners i quina part es destina a solucionar problemes del poble i quina altra a solucionar sous.

Moltes gràcies.


Diumenge 22 de novembre de 2009

Una torellonenca
Il·lustríssim Alcalde Sr. Miquel Franch i Ferrés,

Voldria comunicar-li que cada vegada són més les façanes del poble que incorporen un element 'decoratiu' molt cridaner, ni més ni menys, les antenes. Doncs bé, el motiu d’aquesta carta és per tal de reclamar l’aplicació d’una ordenança municipal que, pel que es veu, no es compleix estrictament en els termes previstos. Es tracta de l’ordenança relativa a la regulació de la instal·lació d’antenes, aparells de climatització i altres elements assimilables, en l’exterior dels immobles, aprovada inicialment al ple ordinari del 23 d’octubre de 1997.

A part que des de la vessant estètica veure antenes instal·lades en llocs visibles produeix una notable contaminació visual, existeix, d’altra banda un marc legal (el qual ja s’ha referenciat) que s’ha de fer complir. La majoria d’antenes estan instal·lades a les cobertures, finestres, balconades, façanes i paraments perimetrals dels edificis; fet totalment contradictori al que determina l’article 4.1 de l’ordenança citada, que ho nega imperativament.

No obstant això, n’hi ha algunes que s’han instal·lat recentment i que presenten majors incongruències i manca d’ajust amb la normativa, tant pel que es refereix a la ubicació, com al color. De manera que, tal i com contempla específicament l’article 4.8 de l’ordenança en qüestió, estableix que “En cap cas, les antenes no podran incorporar llegendes o anagrames que pugin interpretar-se que tenen caràcter publicitari, i si són visibles, només podran ser de color neutre.”

Des del meu punt de vista, s’hauria de comprovar, en cada cas, la viabilitat d’instal·lar-les preferentment a la coberta dels edificis triant la ubicació que millor les oculti i intentant que siguin igualment compatibles amb la seva funció; i subsidiàriament si no és possible, canviar-ne la ubicació, sempre i quan s’adeqüi al màxim amb la normativa municipal.

Espero rebre la seva resposta, i una major eficàcia en l’aplicació pràctica de l’ordenança. Gràcies.

Cordialment


Dilluns 17 d'agost de 2009

Jordi Garolera Freixa
Bon dia:

Sr. alcalde, crec molt urgent canviar la cara de les naus industrials (part de darrera que dóna a la carretera) que hi ha a l’entrada de Torelló per la part de la carretera nova de Vic a Olot, ja que la gent que no coneix el nostre poble i hi va de passada, amb la imatge que donen aquestes naus industrials, tan deixades, es pot fer una imatge del poble que no és. Us adreço aquest correu pel fet de que jo des de fa un temps visc a Barcelona i sempre invito tothom que visiti el meu poble; i últimament tothom em comenta el mateix: la imatge de deixadesa que dóna aquest indret. Esperant solució, una abraçada d’un torellonenc resident a Barcelona.


Dijous 23 de juliol de 2009

Marià Vilaseca Arboix
M'acaben d'informar que han concedit el Pla de Barris a Torelló, suposo que és cert.
Felicitats i endavant, en nom propi i del CF TORELLÓ.


Dijous 2 de juliol de 2009

Elisabet Arcarons
Bon dia Sr. Alcalde,

Sóc veïna del carrer Progrés. M'he fixat que els stops d'aquest carrer estan tapats i s'han instal·lat stops al carrer Besora, Cerdanya, Molina i Ausiàs March. La gent no s’ha adonat d’aquest canvi de senyalització i els cotxes que surten de qualsevol dels carrers que l'hi he esmentat no fan l'stop. Jo volia demanar, si vaig pel carrer Progrés, no faig l'stop perquè representa que no en tinc, i em surt un cotxe d'un qualsevol d’aquests carrers, que té stop, i tenim un accident, de qui serà culpa????

Crec que els stops posats provisionalment haurien de tenir alguna cosa que cridés l'atenció i la gent se’n donés compte. Espero que s’aclareixi aquest tema, perquè jo no el tinc gaire clar.

Gràcies

RESPOSTA:

Bon dia,

Aquest tema ja ens va preocupar a nosaltres; resulta que van canviar els stops, van tapar els que hi havia, i van posar-los en els carrers perpendiculars; ara bé, els stops originals pintats al terra no els van esborrar. Resultat: les cruïlles tenen stop a les quatre bandes.

En veure això, i a més comprovar el poc increment de trànsit al carrer Progrés, vaig estar a punt d’ordenar que la patrulla retirés els stops nous amb unes tisores o alicates, però primer vàrem trucar a la Sra. Rosa Lara de les Obres de la C-17 per comentar el tema. I va respondre que podien modificar els senyals però que li ho diguessin els tècnics que van acordar aquestes mesures en les reunions celebrades amb anterioritat.

Tenim el tema en mans dels tècnics de l’Ajuntament.

Atentament,

Sergi Gràcia i Ekdahl
Inspector cap de la Policia Local de Torelló
Torelló, 2 de juliol de 2009.


Dimarts 30 de juny de 2009

Montse Font Martin
Benvolgut senyor alcalde,
Sóc una veïna del carrer dels Pins, com pot comprovar en la meva adreça, i la meva habitació dóna just al darrera del pati de l’antic centre de Formació Professional. En els darrers anys cada vegada és mes difícil poder dormir a casa meva. En aquest centre molt sovint hi ha grups de gent fent celebració o altres actes i impedeixen el son dels veïns. La policia local ja n’esta farta de venir i cada vegada que els truquem diuen que és amb vostè amb qui hem de parlar. Jo l’únic que vull és que aquest barri torni a ser un lloc tranquil, on la gent pugui fer vida normal. Comprenc que se senti la musica de la Festa Major, la del Carnaval i fins i tot la del Festus, però a part d’això no entenc per què hem d’aguantar altres dies que no són festius al poble.

Aprofito per dir-li que aquests dies hi ha un grup de nois i noies, i que ahir al vespre a casa no vàrem poder dormir fins a les 01:00h tocades (tot i avisant a la policia local). Espero i desitjo que hi posi una solució.

Salutacions cordials


Dijous 28 de maig de 2009

Alícia López Díaz
Benvolgut alcalde,
Seria possible que algú de l'Ajuntament o vosté mateix donés un volt per la plaça Joanot Martorell? Ho dic perquè potser veuria tot el que veiem els veïns sobre l'estat de la plaça (forats, ferros solts i rovellats, sorra podrida, etc...)

Em sembla una mica indignant que ni el personal de neteja de l'Ajuntament, ni la policia de Torelló, que cada dia passegen per la plaça, no vegin i avisin que allò és un perill.

Ara que els nens acaben el cole i estaran més a la plaça, esperem que a cap li passi res i tinguem que demanar explicacions a l'Ajuntament.

És una vergonya.


RESPOSTA:

Bon dia.

Estic en disposició de confirmar-li que els serves tècnics municipals han anat a la plaça de Joanot Martorell, per comprovar sobre el terreny les observacions que vostè ha fet i m'han assegurat que en un termini de quinze dies resoldran totes aquestes deficiències.

Salutacions!

Miquel Franch i Ferrés
Alcalde.
Torelló, 19 de juny de 2009.


Dijous 27 de maig de 2009

Jordi
Hola, bon dia senyor alcalde
Li estic escrivint aquesta carta per demanar-li si posareu aquest estiu les porteries a la pista del skate park, ja que, segons les obres previstes, hi havia d'haver porteries i cistelles que encara els joves pescallunes estem esperant.
Una cordial salutació.
Atentament.


RESPOSTA:

Bon dia.

De part del Sr. Alcalde, l’informo que els serveis tècnics municipals han confirmat que en un màxim de 15 dies o 3 setmanes, s’hauran instal·lat dues cistelles de bàsquet i dues porteries de futbol sala a la pista del parc urbà La Cabanya.

Salutacions.

Torelló, 19 de juny de 2009.


Diumenge 17 de maig de 2009

Joan Montanyà
Jo no sé com es fa el sorteig per als càrrecs a les meses electorals, però en aquesta ocasió ha tocat a dues persones, que per al meu entendre no hi poden estar. El primer que he vist és J.G.S., és la persona més bona del món, però és un integrant de la comunitat de Sant Tomàs, dubto que sàpiga llegir, l’heu posat de 1er vocal al districte *, secció *, mesa *. L’altra persona que tampoc poc estar en una mesa es R.S.P., d’unes condicions semblants a les de l’anterior, aquesta l’heu posada de 2on vocal a la mesa del districte *, secció *, mesa *. Si deixeu aquestes persones allà, pobres els seus companys de mesa.


RESPOSTA DE L'ALCALDE:

Benvolgut Sr. Montanyà.

Bon dia.

D’acord amb les disposicions de la Llei Orgànica del Règim Electoral, entraran en el sorteig per formar part d’una mesa electoral, les persones que reuneixin aquestes condicions:

- Per a presidents, ser majors d’edat i no superar els 65 anys i tenir una titulació acadèmica mínima de batxillerat, FP-2 o equivalent.

- Per als vocals, la mateixa edat que els presidents però no es requereix titulació acadèmica; solament cal saber llegir i escriure.

La informació utilitzada en el sorteig, és el cens electoral, del qual totes les persones rebem informació puntualment per tal de revisar que les nostres dades que hi consten són les correctes i, en cas contrari, poder-nos adreçar a l’ajuntament per modificar-les.

Així mateix, les dades que consten al cens electoral ha estat extretes del padró d’habitants. La informació al padró d’habitants és la que cada persona ha declarat en el seu moment o ha actualitzat amb posterioritat.

Per tant, si els tutors legals d’aquestes persones que vostè esmenta han declarat que saben llegir i escriure i no les han declarades amb incapacitat per a l’acompliment dels seus drets i els seus deures, l’ajuntament no té cap manera possible d’evitar que formin part del llistat en base al qual es realitza el sorteig.

I cregui’m, el fet que de tant en tant es donin circumstàncies com aquesta, confirma que és un sorteig pur. Ja ens agradaria tenir la possibilitat d’excloure aquestes persones! i evitar-los a ells, l’enrenou d’haver de formular una al·legació i, a nosaltres, l’enrenou d’haver-los de substituir quan aquesta els ha estat acceptada.

Salutacions!

Miquel Franch i Ferrés
Alcalde.
Torelló, 18 de maig de 2009.


Dijous 12 de març de 2009

David Olivares
Per què només es pot entrar com a municipal fins als 34 anys? Altres ajuntaments acepten majors de 35. Crec que a Torelló, si falta aguna cosa, és seguretat ciutadana ja que els municipals només es dediquen a posar multes, si més no els municipals de Torelló. Estan robant a qualsevol lloc i la gent no està segura.
Atentament.


RESPOSTA DE L'ALCALDE:

Benvolgut Sr. Olivares.

En resposta al seu comentari, li he de dir que la informació que li consta no és ben correcta, doncs he consultat el Departament de Recursos Humans d'aquest Ajuntament i m'informen que a les bases de les convocatòries per a la provisió de places d'agent de la policia Local de Torelló, el límit d'edat està fixat en 38 anys. Per a l'última convocatòria, que encara està en procés obert, les bases es varen publicar al BOP de Barcelona número 312, de data 29 de desembre de 2008.

Espero haver donat resposta a la seva pregunta.

Atentament,

Miquel Franch i Ferrés
Alcalde.
Torelló, 17 de març de 2009.


Diumenge 1 de març de 2009

Jordi Picanyol Roma
Benvolgut alcalde,voldria saber si es contempla des de l'Ajuntament que al municipi i hagi destinada alguna zona per a les persones que ens agradaria tenir un hort, i si fos el cas, on ens podrien informar millor. Salutacions cordials.

Dilluns 19 de gener de 2009

Eduard Pey
Com és que treuen els arbres al carrer Diputació? Com és que NO s'ha comunicat als veïns? Això sembla un nínxol, francament!

Dimecres 7 de gener de 2009

Susana
ATT. Alcalde: És una vergonya com estan els carrers després de la nevada, només està ben net el carrer Sant Miquel; és clar, deu ser que paquen més impostos que els altres, no? Els impostos que paguem, a què els destineu exactament? perquè no tenim ni maquinària suficiente, ni personal per netejar els carrers i posar sal; és el més correcte perquè ningú s'obri el cap pels carrers donada la situació en que estan? I per acabar: Tampoc tenim grues competents per quan hi ha cotxes a les sortides de garatges, etc...


RESPOSTA DE L'ALCALDE

Benvolguda Senyora,

En relació al seu escrit, des de l'Ajuntament li manifestem el següent:

1.- Pel que fa a la nevada del dia 6 de gener de 2009:

A les vuit del vespre del dia 6 de gener, l'Alcalde va activar el Pla d'Emergències per nevades. Aquest pla va suposar l'activació d'una desena de màquines (excavadores) que varen netejar tots els carrers del poble, distribuïdes per diferents zones. Aquestes màquines, de diverses empreses de Torelló, es varen posar a treballar sobre les 10 de la nit, i varen finalitzar la feina sobre les 5 de la matinada. Al matí, la Brigada Municipal va escampar sal a les voreres més transitades i problemàtiques, posant especial atenció al Mercat (ja que l'endemà de Reis era dimecres) i a les escoles (que el dia següent iniciaven l'activitat després de les vacances de Nadal).

Als carrers de Torelló, que són titularitat de la Diputació, a més, hi va passar la màquina llevaneu d'aquest organisme.

L'activació del pla d'emergència va suposar que més d'una vintena de persones treballessin la nit del dia 6 de gener. A més de l'Alcalde i diversos regidors, varen treballar la Policia Local, la Brigada Municipal, voluntaris de Protecció Civil, Bombers i diversos professionals a càrrec de les màquines abans esmentades.

Si alguns carrers varen quedar més nets que d'altres no va ser perquè es prestés més atenció a unes zones que altres, sinó per factors molt diversos, que segur que es poden comprendre: per exemple, no és el mateix un carrer molt transitat al centre del poble (com el carrer de Sant Miquel que vostè esmenta) que un carrer amb poc trànsit, en una zona obaga (com va ser el cas, per exemple, del carrer d'Olot, al qual, durant una part del matí, no s'hi podia accedir des de l'Avinguda Pompeu Fabra).

Finalment, en relació amb aquest concret tema, li hem de manifestar que per part d'aquest Ajuntament s'han rebut felicitacions de molts ciutadans agraïnt la celeritat en la neteja dels carrers i voreres. És possible que malgrat tots els esforços algun carrer no quedés prou net, per això li agrairíem que ens concreti quin o quins varen ser els problemes amb què es va trobar per tal de tenir-los en compte en una propera ocasió.

2.- En relació a la grua.

L'Ajuntament té conveni amb una empresa de grues, que s'activa i presta el seu servei sempre que és requerida per la Policia Local davant d'un vehicle que obstaculitza la circulació o l'accés a un garatge. Sempre que es trobi amb aquest problema pot contactar amb la policia local (Telèfon 608591050) la qual, si és precís, activarà el servei de grua.

Esperant haver donat resposta al seu escrit, la saludem atentament.

Cristina Sala
Regidora de Seguretat Ciutadana i Mobilitat

Dissabte 3 de gener de 2009

Laura Gómez
Bon dia! Visc al carrer Pla d´Aiats. Aquesta zona és força nova i comença a deteriorar-se per moments, les voreres estan plenes d'herbes i defecacions de gossos, sap greu que amb un zona tan maca no puguis ni passejar pels carrers, ni jugar als parcs per por de trepitjar una caca. La meva proposta és avisar aquells veïns amb gossos i alhora fer un manteniment de les zones com cal.


RESPOSTA DE L'ALCALDE

Benvolguda Sra. Laura Gómez

En relació a la seva observació, li comunico que l'he traslladat a la regidoria d'Obres i Serveis, que és la que té la competència en aquesta matèria, per tal que resolguin i li comuniquin quelcom al respecte.

Salutacions.

Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20