Ajuntament de Torelló
Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web   
Llibertat presos polítics
Adreces

Serveis

Tràmits

Carrerer

Com arribar

Organització municipal

Casa de la Vila
Ampliar en una finestra emergent
L'Ajuntament, en exercici de les competències d’autoorganització, va aprovar, en la sessió plenària del 2 de maig de 2012, el Reglament Orgànic Municipal, anomenat ROM, on s’especifiquen totes i cadascuna de les matèries del funcionament polític.

El Reglament Orgànic Municipal té per objecte regular l’organització i el règim de funcionament dels òrgans municipals, el seu règim jurídic, les normes procedimentals bàsiques i l’estatut dels membres de la Corporació, en conformitat amb la potestat que a aquests efectes atorga a l’Ajuntament l’article 4.1.a) de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local.
Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20
torello@ajtorello.cat
En col·laboració amb: