Ajuntament de Torelló
Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web   
Llibertat presos polítics
Adreces

Serveis

Tràmits

Carrerer

Com arribar

Cartes a l'alcaldia 2007

Dijous 29 de novembre de 2007

Assumpta
Referència als noms dels carrers: Al llibre ´Condicions materials i resposta obrera a la Catalunya contemporània´ (Joan Serrallonga Urquidi i Josep Lluís Martín Ramos´ editat per l´ Associaciació Cultural Gombau, St. Quirze de Besora, 1992) cita a la p. 71 ' l ´Escola Moderna de Torelló (1905) dirigida pels prof. Codina i Aguilar i creada per la Fraternitat Republicana', si no hi ha un càrrer dedicat a ells, perquè no fer-ho?


Resposta de l'alcalde

Benvolguda senyora Assumpta.

En resposta al seu suggeriment, l'informo que a Torelló disposem d’una comissió per a la denominació de noms de carrers. Aquesta comissió està formada per membres del consistori, tècnics municipals i veïns del municipi. L’encàrrec que es fa a la comissió és el d’elaborar propostes per a la denominació de les noves vies públiques o d’aquelles que calgui canviar el nom, per tal que les elevi al ple municipal, que és l’òrgan competent per a la seva aprovació.

Pel que fa al seu suggeriment, l’informo que l’he tramès als regidors i als tècnics municipals que formen part de la comissió, per tal que el posin sobre la taula en la propera reunió que celebri aquesta comissió (normalment es convoca cada vegada que és necessari proposar noms a noves vies públiques).

Moltes gràcies per la seva col·laboració.


Dissabte 27 d'octubre de 2007

Josep Marti i Puig
Bon dia: El motiu d´aquesta carta és per dir que els que fem servir un Apple en comptes d´un PC (Windows) ens trobem que una sèrie d´aplicacions no les podem obrir. Seria possible deixar les comunicacions de l´ajuntament en format PDF? Aquesta aplicació és vàlida per a les dues plataformes. Gràcies


Resposta de l'alcalde

Bon dia,

Comunico als tècnics i tècniques municipals que, sempre que els sigui possible, tinguin en compte aquesta sol·licitud.

Salutacions.


Dijous 4 d'octubre de 2007

Antonia Quer de Pujol
El setmanari independent de la Vall del Ges, Torelló, del 21 de Setembre de 2007, ens proposa 'aportin documentació o facin suggeriments a favor o en contra de la revocació de la distinció honorifica' de la medalla en qüestió. Opino: El meu parer es no remoure històries passades tot respectant-les. Uns torellonencs, en aquell moment ho veien bé. Respectem-los. Un Pais, avança mirant el present i el futur. Siguem tolerants disposats a admetre en els altres una manera de pensar i obrar diferent de la nostra. Hi han quefers prioritaris com la mateixa del riu Ges que fa llástima i fástic per la deixadesa en que´s troba. Mercès. Yo estimo Torelló. Antonia Quer de Pujol


Dimecres 3 d'octubre de 2007

ALVARO
Benvolgut Sr. Alcalde, em dirigeixo a vostè per demanar-li si l´Ajuntament fa cap tipus de seguiment sobre les condicions i normativa sobre les obres de nova construcció d´habitatges (pisos). En cas afirmatiu, crec que donar una volta (per exemple), C/ de La Pau no vindria malament, ja que, al meu entendre no es compleix la normativa respecte a l´alçada dels edificis (9.50 m); si la norma s´ha canviat, no ja res a dir... però, és un dubte. atte A.Domínguez


Resposta de l'alcalde

Benvolgut senyor,

Tal com acostumo a fer en les qüestions tècniques, he consultat l'arquitecte municipal en relació al seu comentari i m'informa del següent:

El carrer de la Pau, a la filera de cases que per darrere donen al riu -com altres carrers del nucli urbà més antic- està ubicat en una qualificació urbanística de clan 'A Conjunts-Històrics', on l'alçada reguladora no s'estableix per a tot el carrer, sinó detalladament per a cada una de les cases. Moltes d'aquestes cases tenen una alçada de 9,50 metres fins a l'arrencament de la barbacana, però d'altres no (com per exemple, els números 3, 5, 7 i 9, en què la seva alçada augmenta en cada una de les cases, fins arribar al número 9, que té una alçada de 10,50 metres).

L'altre costat del carrer és de tipologia 'E Illa de pati interior' i malgrat que existeixen edificis amb volum disconforme amb el planejament, pel fet d'haver-se construït abans de la seva entrada en vigor, l'alçada reguladora és de 9,50 metres.

No obstant, us podeu adreçar als serveis tècnics municipals si voleu ampliar i/o concretar més aquesta informació.


Diumenge 30 de setembre de 2007

Vicenç Pérez Sánchez
La meva carta va dirigida a urbanisme. Visc al carrer progrés, hi considero lamentable l´estat en el qual ha quedat aquest carrer després de ser obert per les obres. Estic totalment d´acord, que s´hagi obert, però crec que l´haurien de tornar a deixar tal i com estava. No entenc com pot ser que els veïns siguem el que hem de patir el 'mal acabat' de les obres. No hi ha algú que hauria de supervisar com queda?


Dilluns 24 de setembre de 2007

joan francolí i cases
senyor batlle: m´han dit que el 'SERVEI DE GRÚA' quan et retiren el cotxe per estar mal aparcat costa 85(vuitanta cinc) Euros o sigui 14.142,81 pessetes. M´he quedat esperverat ja que a més s´hi han d´afegir els 90(noranta) Euros de la multa. Com es pot justificar que anar del lloc on hi hagi la grúa fins, per exemple, el carrer Nou valgui, repeteixo, 85 Euros? La grúa suposo deu gastar gasoil normal i el conductor deu tenir com a molt el carnet de 1ª i no crec que hagi de ser físic nuclear.


Resposta de l'alcalde

Benvolgut Sr. Francolí.

Després de fer les corresponents consultes amb els tècnics municipals, concretament amb la regidoria de Seguretat ciutadana i mobilitat i amb la intervenció municipal, li puc respondre el següent:

El servei de grua no és un servei que l'ajuntament de Torelló pugui prestar amb mitjans propis, ni econòmics, ni personals, sinó que es tracta d'un servei que ha estat contractat seguint els requisits legals d'adjudicació a una empresa privada, que presta el servei en els casos en què és necessari, perquè un vehicle obstaculitza el pas, comet una infracció greu o per qualsevol altra raó en què la llei preveu la possibilitat de retirar el vehicle de la via pública. Aquesta adjudicació es va fer a l'empresa que va presentar una millor proposta, entre d'altres, econòmica.

D'altra banda, la grua ve d'un indret indeterminat i no té per què ser de Torelló, doncs depèn d'on tingui ubicada la seva central l'empresa adjudicatària; no obstant, vingui d'on vingui, el preu del servei sempre és el mateix: 87 euros.

El preu no ha estat fixat aleatòriament ni lliurement per l'ajuntament, sinó que és conseqüència de les condicions de l'adjudicació a l'empresa que presta el servei; d'altra banda, cal fer constar que l'import que paga l'usuari per aquest servei, reverteix íntegrament a l'empresa prestadora i l'ajuntament no ingressa ni un cèntim per aquest concepte.


Divendres 14 de setembre de 2007

ANNA COROMINOLA I BASAGAÑA
Benvolgut Sr. Alcalde, em dirigeixo a vostè per tal de raclamar-li més aparcaments al poble, ja que últimament els veïns que vivim a Torelló, no podem fer el què fer quotidiani d´aparcar davant de casa per anar a carregar o descarregar quelcom, ja que hi ha una sèrie de cotxes que usen el carrer com a plaça de pàrquig. Li comentaré que l´altre dia dia 7 de setembre, vaig anar a treure el meu cotxe de la plaça de pàrquing del garatge on el tinc aparcat habitualment, i vaig voler intentar aparcar davant casa meva per a carregar un seguit de maletes, ja que ens anàvem de viatge, i com és habitual tot el carrer ple dels cotxes que no tenen plaça de pàrquing i hi dormen constantment, i per tot aixì el vaig deixar-lo en un lloc on no es podia aparcar i seguidament em vàrem posar la multa de trànsit, crec que almenys aquesta gent que no té un lloc on deixar el cotxe hauria d´aparcar-lo fora dels carrers, ja que els veïns ens és impossible accedir a casa nostre amb el cotxe.


Dijous 16 d'agost de 2007

Montse
Aquesta carta és per denunciar el mal estat dels contenidors de recollida selectiva i de rebuig del C/ de la Molina amb Rosa Sensat. A banda d’estar abonyegats (poc important, només és estètica) i haver perdut les enganxines que identifiquen el tipus de residu al que estan destinats, és molt difícil poder aixecar la tapa dels mateixos (el pedal no funciona, algunes manetes han desaparegut, etc.).


Resposta de l'alcalde

Benvolguda senyora

Voldria informar-la, per al seu coneixement i el de totes aquelles persones que puguin estar-hi interessades, que per als comentaris, queixes, suggeriments, peticions, etc del caire de la que vostè m'adreça, tenim un apartat específic a la nostra pàgina web.
Concretament es tracta de l'apartat 'INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA' que es gestiona des de la regidoria d'Obres i Serveis, que és qui té encomanades aquestes tasques. Això fa que es pugui donar solució als problemes amb més celeritat.

En aquesta ocasió, no obstant, he traslladat el seu comentari a la regidoria, per tal que ho tramitin pel procediment habitual, fet que ja m'ha estat confirmat.

Atentament.


Dimarts 24 de juliol de 2007

MERCÈ MUÑOZ SANCHEZ
Hola, sòc la Mercè Muñoz veina de Torellò, c. Rodsa Sensat, amb data 08-05-07 vaig presentar una instància en aquest ajuntament, i passat dos mesos, encara no he rebut cap tipus de resposta, referent a la meva sol.licitut. M´agradaria saber si aquest silenci administratiu vol dir que em doneu la raò, o pel contrari passeu de tot. Dies enrera hem vaig personar a l´ajuntament, per interesar-me pel tema, i l´única resposta que vaig rebre de la persona que em va atendre, que per cert va ser força desagradable, em va dir que ja rebria una trucada, que encara estic esperant. Jo nomès demano que s´acabi la vorera corresponent que falta al c. Ausias March cantonada c.Rosa Sensat, tenint en compte el perill que això suposa per als vianants, a no ser que creieu convenient esperar a que algú prengui mal per pendre aquesta decisió.


Dilluns 16 de juliol de 2007

Toni Cubí
Torelló, 16 de juliol de 2007 Sóc en Toni Cubí, i visc al carrer Ausiàs Marc, 42. Suposo que recordarà que fa mesos al veure com començaven els treballs d’urbanització de la part del darrera de casa nostra, i veure que la tanca de protecció no incloïa la plaça que s’ha de fer al costat de casa; vaig demanar si tal com l’alcalde ens havia promès a la reunió de veïns, la urbanització englobaria també la tant esperada plaça. En múltiples cartes i e-mails se’ns va tornar a dir que així seria. Els fets però no ho semblen indicar: mesos després, la tanca continua sent a on era, i l’altre dia el responsable de seguiment de l’obra em va dir que ell no en tenia cap notícia de la urbanització de la plaça. Suposo que tot deu ser un malentès, però la veritat és que no em va donar gaires bons presagis. És per això que els motius concrets d’aquesta carta són dos: demanar en quin estat i quins són els terminis previstos per l’adequació de la plaça, i saber si mentrestant seria possible que algú desbrossés la mateixa, ja que els matolls i males herbes seques suposen una possible important amenaça en un eventual foc. Res més; agraint la vostra atenció i a l’espera dels vostres comentaris, Atentament, Toni Cubí


Dimecres 11 de juliol de 2007

beatriz
Benvolgut alcalde! Jo voldria sapiguer si es cert que hi ha una circular , sobre regar les plantes en una comunitat , pq la veritat es que mi trobo , amb la veina de adalt , rega les plantes i per mes que li he dit no posa cap medi per evitar´ho,unicament li vaig demanr q poses un platet sota les plantes al regarles ja q l´aigua hem va degotejant per el meu terrat , nomes voldria sapiguer si es cert l´escrit q hi ha per fer´m´ho arribar via email.Moltes gracies espero resposta.beatriu almansa fernandez


Dimecres 20 de juny de 2007

JOSEP
Benvolgut alcalde: El meu cas és el seguent. Vaig comprarme una vivenda al C/Cami nou de can Parrella nº 40. Em va fer decidir entre d´altres coses, que a peu podria accedir al centre del poble a traves dels jardins de can Parrella, i de un futur parc que s´ha de construir darrera casa, sota l´aparcament que hi ha al c/ Rocaprevera i que donaria acces a aquest. NO ESTA FET TOT I HAVER-HI LES FAROLES. Jo ting dues nenes de 8 i 11 anys ( i n´hi ha d´atres de més i de menys )que no s´atreveixen a passar per els jardins per por a algun jovent que hi ha. ¡Aviam! No a de pasar res i segur que son bona gent; però a l´hivern i amb tots els meus respectes, aixo no son jardins, és un petit bosc que espanta fins i tot a senyores del barri que s´estimen més donar la volta per d´altres carrers. El veinat, creiem que si s´acaves aquesta plaça sense arbres donaria molte més confiança perque es podria vigilar desde totes les vivendes que l´envolten. Molt cordialment, un votan.


Diumenge 17 de juny de 2007

Virginia
Sr. Alcalde, em dirigeixo a vosté per fer-li arribar algunes sugerencies i protestes, en primer lloc, gràcies per arreglar el parc del Mercat Municipal, encara que pel meu gust, i el d´algunes mares faltaria una sorrera, en tant que a quasi bé a tots els parcs dels altres pobles tenen una amb sorreta de platja, delimitat i a vegades hasta vallat, a les criatures els hi agrada molt. La meva protesta com a mare es que, tant l´any passat com aquest he volgut portar la nena a la guarderia, l´any passat em van dir que era plena i ja no la vaig apuntar, aquest any, encara sapiguent que hi han molts nens al poble per demanar la plaça, la he apuntada, com que només van ser 5 les places disponibles (poquíssimes tenint en compte la població) resulta que no ens l´han donada. Està molt bé que vulguin fer una altra, pero ens hauria fet falta l´any passat o aquest, com es possible que sapiguent que hi han tantes criatures al poble no l´hagin fet ja? Espero que ara que ho saben, la guarderia la facin més gran. L´altre protesta es sobre els pediatres, senyors, serietat, nomes 2 pediatres per tants nens? home, jo crec que podrien possar un altre al menys. Es una vergonya que estiguem tan retrasats, altres pobles veient el creixement s´han possat al dia, em de ser menys que els altres? o em de posar els nens a una altra guarderia d´un altre poble? Recordeu que són el futur del poble, aquestes criatures. Gràcies per llegir la meva carta, espero que posseu solució el més aviat possible, així com fomentar la feina dintre del poble per la gent del poble, si no al final haurem de marxar a un altre.


Divendres 1 de juny de 2007

FINA BADIA
Desconec qui aconseguirà ésser el nou alcalde per aquesta legislatura però, sigui qui sigui, i si llegeix aquestes ratlles li agrairé que encarregui a qui li correspongui que agafi els estris de jardineria i vingui a les escaletes del carrer Sant Roc perquè el parterra i la selva de vegetació que hi ha fa molta misèria. Demés, l´estiu passat els qui construien dues cases al davant d´aquest parterra van obrir una rasa al carrer i tot i que el van tapar no ho van fer prou bé i cal que es torni a posar quitra de nou. I de pas, al mateix carrer Sant Roc que s´arribi als dipòsits (no sé si el propietari de la finca és encara municipal o no) i també podrá fer una bona neteja a tota les ortigues i demés que impedeixen que puguis passar per la vorera. I ja per acabar, crec que al inici del carrer, a l´altura del semàfor, i al començament de la pujada, no s´hauria de deixar estacionar a banda i banda ja que el carrer es fa estret, la visibilitat és dolenta, i a més des de no fa gaire anys es van deixar-hi construir garatges que encara ha complicat més la circulació i qualsevol dia hi haurà alguna desgràcia i llavors tots ens en farem creus. I és clar, agrairía que ben aviat i abans de la tardor els jardiners tinguin cura de la zona


Resposta de l'alcalde

Em plau informar-la que he traslladat els seus comentaris a les regidories corresponents (obres i serveis, urbanisme i seguretat ciutadana) per tal que ho tramitin.

Per part de la regidoria d'obres i serveis, em confirmen que ja han avisat l'empresa contractada per al manteniment de la jardineria, per tal que quan acabin amb la tasca que estan executant en aquest moment, vagin al carrer Sant Roc.

Salutacions.


Dilluns 28 de maig de 2007

Arnau
Hola bon dia!!! Bé escric aquesta carta perquè trobo molt vergonyosa la seva actuació, Sr. Franch, davant de les eleccions d´aquest passat diumenge. És molt trist veure com es fan coses una setmana abans de les eleccions, només per guanyar el vot de la gent gran o simplement dels minusvàlids. (Si vol pot posar tots els aparcaments de minusvàlids) ja que a Torelló anem sobrats d´aparcament!!!!! Ja m´agraderia veure què en pensa si li posessin a davant de casa un aparcament de minusvàlds, un semàfor (que com no, surts de casa i sempre l´has de fer) i per acavar-ho d´arreglar obres i més obres. No valdria més la pena cuidar una mica més els espais verds que hi han al poble, els rius (que prou pena fan), o buscar una sol·lució amb els aparcaments i perquè no una mica més d´oci per als joves. Bé només espero que no torni a ser l´alcalde de Torelló, el meu poble, perquè cada cop m´agrada menys gràcies a vostè i les seves polítiques discriminatòries. Només recordar-li que els joves són el futur i si no fa res per ells a Torelló no hi haurà futur. Atentament Arnau


Dimarts 22 de maig de 2007

JOAN FRANCOLÍ I CASES
senyor coordinador de l´espai 'carta a l´alcalde'. crec que seria prou interessant que quan les cartes es publiquessin, ho fessin bo i corregides


Resposta de l'alcalde

Salutacions.

Sóc conscient del contingut del seu missatge, doncs jo sóc la primera a qui em fa mal d’ulls veure un escrit amb faltes d’ortografia, o escrit d’aquesta manera abreujada i tan particular que utilitzen ara la majoria de joves i alguns no tan joves.

De fet, podeu comprovar al marge dret de l’apartat al qual fem referència, que es fa esment a aquest fet i es convida els usuaris d’aquesta eina d’opinió a ser respectuosos amb tothom i amb la nostra llengua.

La meva feina gestionant aquest apartat de la web és la de validar els escrits que els ciutadans i ciutadanes trameten i fer arribar el seu contingut al Sr. Alcalde o al regidor o regidora que en tingui la competència, per tal d’assegurar que en conegui el contingut i permetre que hi pugui donar resposta (tasca que em pertoca a mi, quan em fan arribar el text de la resposta).

No obstant, només tinc l’opció de publicar o deixar sense publicar (encara no s’ha donat mai el cas) els vostres escrits i opinions i no puc modificar-ne el seu contingut, encara que sigui només per corregir-lo ortogràficament. Potser és cert que caldria replantejar-ho i preveure-ho de manera diferent de cara a la renovació propera d’aquesta pàgina web, però també és cert que la seguretat que teniu de saber que no es manipularan les vostres paraules, és un contrapès important.

Com ja he dit, posaré sobre la taula la seva opinió per tal que, a qui li pertoqui decidir, ho faci amb coneixement del contingut del seu suggeriment.

Alba Rubinat
Secretària d’alcaldia.


Dissabte 19 de maig de 2007

Alvaro
Els polítics d´aquest poble (tots) com de l´arresta de l´estat, s´estant omplint la boca cada dia, de prou violència de genere i més seguretat ciutadana, etc....,Però sense anar més lluny, aquí al Poble sabem de sobres que hi ha una sèrie de gent (caps buïts o nazis ) que cada cap de setmana estan organitzan la de cristo i busquen a canalla per pegar-los pel sol fet de no ser com ells. Estic molt decepcionat; com ningú de l´Ajuntament com de l´opocició tingui prous 'pobrots'd´acabar amb aquest tipus d´agressions. Que em d´esperar? Sabeu de sobres quí són doncs comense-ho a moure fils si no voleu que la cosa, us marxi dels dits. Futeu-los fora ja; aquesta gent no són bons per res.


Dissabte 12 de maig de 2007

BERTA
Senyors, Sòc catalana i em sento discriminada. És que no tenim els mateixos drets i deures que els immigrants?. El fet és que aquesta setmana s´han sortejat les places per l´escola primària i nens d´escoles concertades han quedat fora de l´escola que volíen perquè hi han unes places reservades pels immigrants. La meva pregunta és: perquè als immigrants nascuts a Catalunya no se´ls inclou al bombo alhora de fer el sorteig de les places? Perquè tenen un tracte diferent als nostres fills i neixen i viuen a Catalunya com nosaltres?


Dissabte 5 de maig de 2007

Jordi Cunill Torrents
Benvolgut Sr. Alcalde, voldria manifestar dues queixes no només meves sino parlar en nom de molts veins de l´alçada del carrer Sr. Roc 55, Primer - En el nº 55 A del mencionat carrer hi ha un aparcament de persones discapacitades que no és utilitzada en aquest moment per cap persona del veinat, corresponia a una persona veina nostra que malauradament ens va deixar el nadal del 2005. Això fa que en l´actualitat aquest aparcament només serveixi perquè tot sovint passint per aquí la guardia urbana i posi alguna sanció de 40 euros, també representa una zona menys d´estacionament per els veins. Esperem prengui nota i en aquests dies en els quals és disposen a pintar els carrers d´aquesta zona aquest estacionament ja NO sigui pintat. Segon - En aquest veinat tenim un problema importantissim d´estacionament, provocat per els dos concesionaris de cotxes que tenim en el mateix carrer : NISSAN I TALLER ST. ROC, aquests dos concesionaris poden ocupar el llarg de la jornada molts llocs d´estacionament provocant al veinat problemas greus per estacionar el nostre vehicle. Nosaltres els veins d´aquest sector li demanem una solució en aquest problema diari, esperant que les noves tecnològuies de les quals disposem ens permetin NO PERDRE més temps en umplir instàncies i demes paperassa. AGRAIREM RESPOSTA I SOLUCIONS, Salutacions i gràcies


Divendres 9 de març de 2007

JOAN FRANCOLÍ I CASES
senyor batlle: seria molt complicat aplicar la llei i aconseguir que les motos no fessin tant soroll i que poguessis estar al carrer parlant i no haguessis de parar perquè no sents el que et diuen?. Seria possible que els guàrdies municipals multessin als que escupen al carrer? Si no s´arreclen les petites coses, és impossible arreclar les importants


Divendres 2 de març de 2007

Montserrat Solanich Rosingana
Benvolgut Alcalde, el dia 22 de novembre de 2005 vaig presentar en aquest ajuntament una Instància (segons instruccions del destituït Secretari) on demanava indemnització per danys en ocasió d´una FRACTURA DEL CAP DEL RADI (colze dret), ocorregut el 27 de juny de 2005. La causa de la fractura va ser una caiguda a la Plaça de la Sardana motivat per un pas de vianants provisional amb planxa de ferro lliscant en motiu de les Obres que si realitzaven. Com es possible que no s´hagin dignat a contestar-me? De que serveixen les pòlisses de resposabilitat? Cal que sàpiga que tal i com li diguerem l´endemà de la caiguda al destituït Secretari no ens adreçarem a l´Ajuntament per demanar danys i perjudicis sinó que ens hi adreçarem per tal que ho fessin arreclar, ja que jo no era la primera ni seria la última persona que havia caigut, però com ja s´ho pot imaginar allà no hi va anar cap responsable per mirar-s´ho i per les correccions pertinents. D´aquí la indignació i la conseqüent Instància per reclamar indemnització per danys i perjudicis.


Diumenge 25 de febrer de 2007

Jordi Cunill
Benvolgut Sr. Alcalde, trobo a faltar en aquest web de l´ajuntament de Torelló la possibilitat de poder consultar les infrastructuras que és realitzaran en alguna zona del nostre municipi. Pensava poder accedir a la web i saber com quedarà la zona de la cabanya en la qual visc (costat via ferrocaril).


Dissabte 10 de febrer de 2007

Soledad Alvarez Aguilar
Benvolgut alcalde,soc una veina de la part alta de l´avinguda de Montserrat,eu arreclat la plaça de la sardana en primer lloc (ja li convenia es cert),i quan tots ja creiem que tanta bona presencia tindria continuitat resulta que ara os dediqueu a la part baixa de l´avinguda,el mateix mal efecta que feia ara la part baixa si mireu amunt al veureu a la part alta,hi ha coses que no les entendrem mai,sapiga des d´aqui que les coses cal fer-les per igual i per tot-hom,i mes tractanse del mateix carrer,i per favor,no cal tanta il-luminaciò a la plaça de la sardana a les nits,acollim-nos tambe al tant proclamat estalvi d´energia,que aal mateix temps ridiculitza l´aspecta de la part alta de l´avinguda Montserrat,a tots ens agradaria que el nostre carrer presentes un aspecte tant impecable com el parc que hi ha molt a prop de casa seva..en fi,ja vindran temps o persones que o possaran tot al seu lloc,tot i aixi,pensi que tots som contribuents per igual(o no?) adeu-siau.


Dimecres 7 de febrer de 2007

david vilaseca basco
Senyor alcalde, el passat divendres a la nit em varen posar una multa per estar mal aparcat, que jo vaig voler pagar l´endemà al mati mateix, el problema va ser que al arribar a les dependències de la policia municipal, s´em va dir que no la podia pagar allà, tot i que me la varen ensenyar i que ja l´enviarien a casa meva o en tot cas la podria pagar per internet amb la Visa. Trobo que és una vergonya que jo no pugui pagar la multa directament, es veu que és molt complicat, o sigui que com més moderns som, pitjors serveis rebem els ciutadans?


Resposta de l'alcalde

Benvolgut Sr. Vilaseca,
,
El fet de no poder-se pagar una denúncia en dependències policials es deu a qüestions tècniques i alhora per a oferir les mateixes condicions de servei a tothom.
,
El cas és que anteriorment existia un termini de deu dies hàbils per pagar la denúncia voluntàriament, però per altra banda els serveis administratius de la Policia Local havien de trametre informàticament les denúncies dins els cinc primers dies, això feia que en molts casos tot i havent pagat la denúncia, al ciutadà encara li arribava la notificació emesa per l’òrgan de la Diputació.
,
A més, arrel de l’entrada en vigor del sistema de pèrdua de punts del permís de conduir, només l’Òrgan de gestió tributària de la Diputació de Barcelona pot fer el trasllat de les dades al Servei català de Trànsit, i per tant no pot pagar-se cap denúncia sense passar primer pel pas esmentat abans.
,
Així, ara, els mecanismes previstos són amplis i sense dubte aptes per la majoria de ciutadans que poden escollir una manera o altre. Així, es pot obtenir la carta de pagament i pagar tal com diu el revers de la bulleta de denúncia, sempre amb reducció del 30%:
,
a) Quan es rebi la notificació al domicili i aleshores en el termini de 30 dies.
b) A qualsevol oficina de l'Organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona, (a Torelló a la Plaça Vella)
c) Telefònicament al número 934117982
d) Per Internet : http://orgt.diba.cat
e) Per correu electrònic orgt.multes@diba.cat


Dimecres 24 de gener de 2007

Toni Cubí
Bon dia El passat dimecres us vaig enviar una carta que transcric a continuació: 'Benvolgut alcalde, Visc al carrer Ausies March 42 de Torelló. Fa pocs dies es van començar el moviment de terres de la nova urbanització que es farà a darrera casa nostra (que si no recordo malament es diu el Castell 2). En la passada reunió feta amb l´alcalde per explicar als veïns aquest pla urbanístic, se´ns va dir que al fer aquesta urbanització s´acabaria la plaça que està situada al costat de casa nostra. Aquesta plaça de fet ja va ser pagada al seu dia per l´antiga propietària dels terrenys com a condició de la permuta que va fer amb l´Ajuntament, però no ha estat mai acabada i és un punt de desordre i brutícia de tota mena. Hem vist que la tanca de protecció col·locada per fer la nova urbanització deixa fora aquest tros de la futura plaça. El motiu d’aquesta carta és demanar el perquè d’aquesta situació. Seria molt greu que no s’aprofités les obres actuals (amb totes les molèsties que comportaran) per esmenar el dèficit actual; deixant un nyap que a posteriori serà molt més difícil i car de solucionar i que a més a més comportarà noves molèsties pels veïns. Esperant la seva resposta i quedant a la seva disposició per qualsevol aclariment,' Veient que no he rebut cap mena de resposta per part vostra i observant dia a dia que les obres de la urbanització van tirant endavant sense fer cap mena d´actuació a la plaça en qüestió, torno a demanar-los que analitzin la meva petició i em responguin degudament. Atentament, Toni Cubí


Resposta de l'alcalde

Sr. Toni Cubí
· En primer lloc, li voldria demanar disculpes per la tardança en la resposta al seu correu, motivada per uns canvis que hem fet a la web municipal.
· En referència a la seva petició, li he de manifestar el següent:
· La plaça a la qual vostè fa referència, s'ha de fer conjuntament amb les obres d'urbanització del Pla Parcial El Castell I.
· Entenc la seva preocupació, però està concretat -tant amb els promotors d'aquest Pla, com amb l'empresa constructora- que es farà tota la plaça, i no únicament la part que afecta al Pla Parcial del qual ara han iniciat les obres.
· Justament, i abans de donar resposta a la seva petició, he parlat amb els promotors d'aquesta obra per concretar que s'ha de fer la plaça en la seva totalitat, i així m'ho han ratificat.

Atentament,

Miquel Franch.
Alcalde de Torelló


Dimecres 17 de gener de 2007

Toni Cubí
Benvolgut alcalde, Visc al carrer Ausies March 42 de Torelló. Fa pocs dies es van començar el moviment de terres de la nova urbanització que es farà a darrera casa nostra (que si no recordo malament es diu el Castell 2). En la passada reunió feta amb l´alcalde per explicar als veïns aquest pla urbanístic, se´ns va dir que al fer aquesta urbanització s´acabaria la plaça que està situada al costat de casa nostra. Aquesta plaça de fet ja va ser pagada al seu dia per l´antiga propietària dels terrenys com a condició de la permuta que va fer amb l´Ajuntament, però no ha estat mai acabada i és un punt de desordre i brutícia de tota mena. Hem vist que la tanca de protecció col·locada per fer la nova urbanització deixa fora aquest tros de la futura plaça. El motiu d’aquesta carta és demanar el perquè d’aquesta situació. Seria molt greu que no s’aprofités les obres actuals (amb totes les molèsties que comportaran) per esmenar el dèficit actual; deixant un nyap que a posteriori serà molt més difícil i car de solucionar i que a més a més comportarà noves molèsties pels veïns. Esperant la seva resposta i quedant a la seva disposició per qualsevol aclariment, Atentament, Toni Cubí i MontanyàDimarts 16 de gener de 2007

Montserrat Solanich Rosingana
Seria interessant que a la pàgina (web) de l´ajuntament hi hagués l´educòmetre en totes les seves etapes, ja que és d´interès saber si hem assolit tot allò que seria convenient en una etapa anterior a la que té actualment el nostre fill/a. De no ser així, hi ha la possibilitat d´aconseguir l´educomètre integre d´alguna altra manera? Esperant resposta, agraeixo per endavant les seves gestions.


Dilluns 8 de gener de 2007

Ramon Constansó i Farré
Benvolgut Sr Alcalde. m´adreço a voste per tal de fer-l´hi un comentari sobre l´ordenança municipal sobre animals de companyia i les molesties que porten a molts veins. Aixi com el que no es permes a la via publica esta molt ben espacificat pel que fa a la propietat privada es refereix a l´article 1905 del codi civil el qual diu ben poca cosa (faig un 'copia, enganxa de l´article)'Artículo 1905. El poseedor de un animal, o el que se sirve de él, es responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe. Sólo cesará esta responsabilidad en el caso de que el daño proviniera de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiese sufrido.' com pot llegir no diu gaire res. Em sembla que dita ordenança hauria de delimita mes clarament quines son les responsabilitats dels propietaris d´animals de companyia,pel que fa a les molesties que provoquen, tals com males olors, defecacions etc., cregui´m que no es gaire agradable collir cada dia la defecació del gat o el gos del vei. n´hi ha que no se que els hi donen de menjar, pero l´hi asseguro que es fan sentir. Espero que tingin en compte aquesta consideració que no es tansols meva sino de molts convilatans. Atentament Ramon Constansó.

Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20
torello@ajtorello.cat
En col·laboració amb: